İş Güvenliği

KD İLETİŞİM olarak, tüm faaliyetlerimizde, “İnsan Sağlığını ve Yaşam Kalitesini İyileştirme” misyonu paralelinde, sürdürülebilir bir iş hayatı için, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırıcı faaliyetlerde bulunuyor, amaç ve hedeflerimizi belirlerken aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz.

İş Güvenliği ilkeleri doğrultusunda hedeflerimizi belirlerken kendi faaliyetlerimiz ile beraber iş ortaklarımızın da performanslarını düzenli olarak denetliyor ve değerlendiriyoruz. Çalışma şartlarının ve İş Güvenliği yönetiminin başarısı, bireysel ve toplum olarak güvenlik bilincine sahip olmaktan geçtiğine ve İş Güvenliği kültürünün bir hayat tarzı olması gerekliliğine inanıyoruz. Güvenli davranmayı gerek şirket içinde gerekse şirket dışındaki yaşantımızın her alanında bir yaşam biçimi olarak görüyor ve benimsiyoruz.